Think Tank (z ang. Zbiornik Myśli), czyli niezależne zrzeszenie doradców zajmujących się badaniami, analizą i szukaniem rozwiązań w ramach działalności non-profit.

Nasz manifest

 1. bycie innowacyjną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB);
 2. promocja innowacyjnych firm polskich, ich rozwój poprzez wspólne synergie, w ramach hasła Przemysł 4.0;
 3. promocja najefektywniejszych praktyk zarządczych dla sektora przemysłu w obszarze Przemysłu 4.0;
 4. promocja hasła Człowiek 4.0 – mającego na celu utrzymanie równowagi pomiędzy podejmowanymi przez człowieka czynnościami i obowiązkami (jak praca, rodzina itp.).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej w zakresie rozwoju i innowacyjności przemysłu oraz w zakresie propagowania Przemysłu 4.0 oraz Człowieka 4.0;
 2. promocje przedsiębiorczości, w szczególności promocję rozwiązań innowacyjnych, cyfryzacji istniejących i nowych rozwiązań;
 3. doradztwo i szkolenia, w tym w ramach środków szkoleniowo-doradczych;
 4. pomoc w transferze i komercjalizacji nowych technologii;
 5. pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych;
 6. przeprowadzaniu analiz oraz badań związanych z rozwojem technologii oraz propagowania projektów związanych z realizacją Przemysłu 4.0 oraz Człowieka 4.0;
 7. organizację eventów tematycznych związanych z celami Fundacji;
 8. promocję hasła Człowiek 4.0 w szczególności w zakresie równowagi w połączeniu pracy rodziny oraz jednostki a także rolą człowieka w Przemyśle 4.0;
 9. aktywizacja oraz wspieranie rozwoju poza zawodowego osób starszych oraz dzieci( w szczególności Projektu „Aktywny Senior”).

O nas

Think Tank Human 4.0 to platforma biznesowa zrzeszająca organizacje oraz ekspertów aktywnie angażujących się w propagowanie najlepszych praktyk w zakresie nowych technologii w przemyśle. To miejsce, gdzie ciągle toczymy dyskusję, aby znaleźć jak najlepszą synergię pomiędzy Przemysłem 4.0 a Człowiekiem 4.0.

 Think Tank Human 4.0 @ 2018